Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

7/13-Skattetakstnemnd for eiendomsskatt og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt - oppnevning av nye varamedlemmer pga endringer i eiendomskattetakstloven

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2011/7034 - /010

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.01.13 7/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Valget av Berit Musum, Kjell Woll Sigurdsen og Vigdis Haldorsen i henholdsvis skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda oppheves.
 2. Ny 3. vara i skattetaksnemnd for eiendomsskatt for SP/SV/H/V/FRP:
  Ny 3. vara i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt for AP/KRF:
  Ny 3. vara i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt for SP/SV/H/V/FRP:

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Eiendomsskatteloven er endret og de nye endringene gjelder fra 01.01.2013. Fra denne dato kan formannskapets medlemmer ikke være medlem av nemnda eller klagenemnda, jfr. eiendomsskattelovens § 21. 

Skattetakstnemnd for eiendomsskatt og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt har følgende sammensetning i Verdal kommune:

Skattetakstnemnda for eiendomsskatt:
Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer: 

 1. Bjørn Kjesbu, leder (AP)
 2. Anne Nordskag (AP)

Personlige varamedlemmer:

 1. Kirsten Malmo (AP)
 2. Bjørn Bylund (AP)
 3. Arild Stenberg (AP)

  
Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:

Medlemmer:

 1. Tor Ove Nesset (H)

Personlige varamdlemmer:

 1. Oddbjørg Grønn (H)
 2. Arne  Holtan (SP)
 3. Berit Musum (FRP)

 
Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt: 

Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:

 1. Inga Astrid Hildrum, leder (AP)
 2. Jonny Myhre (Krf)
 3. Linda Olsen (AP)

Personlige varamedlemmer:

 1. Trine Reitan (AP)
 2. Laila Austad (AP)
 3. Kjell W. Sigurdsen (AP)
 4. Thor Bertil Granum (AP)

 
Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:

Medlemmer:                                                Personlige varamedlemmer:

 1. Joar Aksnes (V)                                    1. Johannes Overmo (V)
 2. Arne Falkfjell (SP)                               2. Andor Jermstad (SP)
 3. Ann Maj H. Holmli (H)                                    3. Vigdis Haldorsen (SP)

Personlige varamedlemmer:

 1. Johannes Overmo (V)
 2. Andor Jermstad (SP)
 3. Vigdis Haldorsen (SP)
 4. Knut Voll (SP)
 5. Lise Rosvoll (SP)

Av disse medlemmene er følgende medlemmer/varamedlemmer i formannskapet:

 • 3. vara i skattetakstnemnd for SP/SV/H/V/FRP – Berit Musum – medlem i formannskapet.
 • 3. vara i overskattetakstnemnd for AP/KRF – Kjell W. Sigurdsen – vara formannskapet.
 • 3. vara i overskattetakstnemnd for SP/SV/H/V/FRP – Vigdis Haldorsen – vara i formannskapet.

Rådmann legger med dette fram saken for formannskapet som bes innstille til kommunestyre på at valget av Berit Musum, Kjell W. Sigurdsen og Vigdis Haldorsen oppheves og at det velges nye varamedlemmer som erstatning for ovennevnte.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 29.01.2021 12:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS