Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

9/13-Stortingsvalget og sametingsvalget 2013. Delegering av kommunestyrets myndighet til valgstyret

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/6609 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.01.13 9/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret delegerer til valgstyret i medhold av valglovens § 4-2 å oppnevne medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene og blant disse leder og nestleder for valgperioden 2013-2017.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I Lov om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) 28.06.02 med senere endringer inneholder bl.a. følgende bestemmelse om:

Ǥ 4.2 Stemmestyrer
Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret.»

Rådmannen foreslår at denne oppgaven som tidligere utføres av valgstyret.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 29.01.2021 12:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS