Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 05.11.2015 - PS 112/15 Oppnevning av kommunens representanter til innstillingskomiteen for Stiklestadprisen, Verdal kommunes kulturpris, utviklingsstipend for ungdom og kommunens representanter i Spelnemnda

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/7052 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 05.11.2015 112/15

 
 

Vedlegg: 

 1. Retningslinjer Spelnemnda  
 2. Statutter utviklingsstipend for ungdom
 3. Statutter kulturprisen
 4. Statutter Stiklestadprisen
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Verdal formannskap har etter delegasjon fra kommunestyret myndighet til å oppnevne representanter til:

 • To medlemmer til innstillingskomiteen for Stiklestadprisen.
 • Leder og nestleder i Spelnemnda.
 • To medlemmer til innstillingskomiteen for Verdal kommunes kulturpris.
 • To medlemmer til innstillingskomiteen for utviklingsstipend for ungdom.
   

Statutter og retningslinjer for valg av ovennevnte følger som vedlegg.

Saken legges med dette fram for formannskapet som bes oppnevne representanter til ovenstående utvalg for valgperioden 2015-2019. 

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 30.10.2015 12:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS