Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 05.11.2015 - PS 114/15 Revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene fra valgperioden 2015-2019

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/1034 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 05.11.2015 114/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Revidert reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene vedtas.  

Vedlegg:

  1. Forslag til revidert reglement kommunestyret
  2. Forslag til revidert reglement formannskapet
  3. Forslag til revidert reglement komiteene
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Med jevne mellomrom er det behov for en gjennomgang av reglementene for folkevalgte organ. Denne revideringen består i hovedsak i en harmonisering mellom komiteene, jfr. pkt. 2C i reglement for komiteene.

Ellers er det kun språklige endringer og endring som følge av endret praksis, bl.a. godkjenning av protokoll.

Saken legges med dette fram til formannskapet som bes innstille til kommunestyret å vedta forslag til reviderte reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 30.10.2015 12:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS