Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 09.11.17- PS 115/17 Verdal Hotell AS - søknad om skjenkebevilling

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2017/5795

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 09.11.2017 115/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Verdal Hotell AS, org. nr. 911 769 956, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.20. Bevillingen gjelder også på begrenset område utendørs.
  2. Veronika Green og Eva Isaksen godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
  3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik innendørs:
    Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 – 02.00.
    Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01.00.

    For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte, jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd.


Vedlegg:

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Verdal Hotell AS, org. nr. 911 769 956, søker på fastsatt skjema om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved Verdal Hotell, Jernbanegata 13, 7650 Verdal. Søknaden gjelder også på avgrenset område i bakgården i tillegg til hotellrom. 

For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i alkohollovens § 4-4, 7. ledd.

Det har til opplysning tidligere også vært bevilling ved denne adressen, men det er nå ny driver. Dette krever i henhold til alkohollovens § 1-10 ny søknad om skjenkebevilling.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen har i brev datert 25.08.17 ingen merknader til søknaden.

NAV Verdal har i brev datert 02.10.17 ingen merknader til søkanden.

Både styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Verdal Hotell AS, med henholdsvis Veronika Green og Eva Isaksen som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.20.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 03.11.2017 12:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS