Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.12.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 17.12.2015
Tid           : 09:00 - 12:30
Til stede   : 9 representanter

 

Det ble i starten av møtet gitt følgende orienteringer:

 

Sakliste som Word  - Protokoll som Word

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 133/15 Godkjenning av møteprotokoll 03.12.2015 Protokoll
PS 134/15 Høringsuttalelse - forslag om ny pleiepengeordning Protokoll
PS 135/15 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3 - sluttrapport Protokoll
PS 136/15 Behov for sikringstiltak i Helgåa ved Vuku, Bredengberg - kommunal garanti for distriktsandel Protokoll
PS 137/15 Orientering
-
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 17.12.2015

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær   

 

 

PS 133/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.12.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 3. desember 2015 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Protokoll fra møte 3. desember 2015 godkjennes.
     

 

PS 134/15 Høringsuttalelse - forslag om ny pleiepengeordning   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.12.2015

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

SP v/Marit Voll fremmet følgende tilleggsforslag til uttalelsen:
«Ved alvorlig sykdom, f.eks. kreft, er behandlingen minimum 2 år. Av den grunn bør pleiepengesatsen være 100 % i 2 år.»

Det ble først votert over forslaget fra SP som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over komiteens innstilling med vedtatt tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt:
  
VEDTAK: 
Verdal kommune avgir høringsuttalelse slik den framkommer i saksutredningen med følgende tillegg:
Ved alvorlig sykdom, f.eks. kreft, er behandlingen minimum 2 år. Av den grunn bør pleiepengesatsen være 100 % i 2 år.  
  

  

PS 135/15 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3 - sluttrapport   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.12.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:  
Sluttrapporten tas til orientering. 

 
  

PS 136/15 Behov for sikringstiltak i Helgåa ved Vuku, Bredengberg - kommunal garanti for distriktsandel   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.12.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:  

  1. Kommunestyret garanterer for en distriktsandel på 20 % av anleggskostnadene for sikringsarbeider med reparasjon og forlengelse av eksisterende mur like nedstrøms for brua i Vuku. Sikringsarbeidet utføres i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktsandelen er beregnet til kr 127.000,- inkl mva.
  2. Distriktsandelen belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, elveforbygninger
     

  

     

PS 137/15 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.12.2015 

BEHANDLING:  
Det ble i starten av møtet gitt følgende orienteringer:

Rådmann orienterte om:

  • Arrangert førjulstreff for ansatte på Stiklestad – det 12. i rekken.
  • Flyktningsituasjon 
     

 
 Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 08.01.2016 10:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS