Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.03.16 - PS 33/16 Stiklestad Hotell - søknad om fast utvidelse av skjenkeareal til også å gjelde Gjesteloft

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/1269 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.03.2016 33/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Stiklestad Hotell, org.nr. 889 583 002, får sin eksisterende skjenkebevilling utvidet til også å gjelde Gjesteloftet for alminnelig skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 og alkoholholdig drikk i gruppe 3 for sluttede lag.

Vedlegg:
Søknad med vedlegg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Stiklestad Hotell, org.nr. 889 583 002, søker i brev datert 04.02.16 og 16.02.16 om utvidelse av skjenkeområdet til også å gjelde nybygd Gjesteloft. Søknaden gjelder alminnelig skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 og skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 for sluttede lag.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 19.02.16 ingen merknader til utvidelse av skjenkearealet.

NAV Verdal har i brev datert 04.03.16 ingen merknader til at søknaden innvilges som omsøkt.

Rådmann tilrår at Stiklestad Hotell får utvidet sin skjenkebevilling til også å gjelde Gjesteloft.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.03.2016 11:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS