Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.03.16 - PS 34/16 Talia Cafe og Bar AS - søknad om skjenkebevilling

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/1266 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.03.2016 34/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Talia Cafe og Bar AS, org.nr. 916 259 565, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler, samt bevilling utendørs på avgrenset område på fremsiden og i bakgården ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.16.
  2. Trine Skavhaug og Jørgen Holmvik godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder for styrer. Godkjenning av stedfortreder forutsetter bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
  3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
    Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
    Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl.01.00.
     

Vedlegg:
Søknad med vedlegg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Talia Cafe og Bar AS, org.nr. 916 259 565, søker på fastsatt skjema om alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved Talia Cafe og Bar AS, Jernbanegata 21. Søknaden gjelder også på avgrenset område på fremsiden og i bakgården.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og Nav Verdal til uttalelse.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 19.02.16 uttalt at de ikke har merknader til søknaden.

Nav Verdal i brev datert 04.03.16 uttalt at de ikke har innvendinger mot at bevilling innvilges i henhold til søknad, under forutsetning av at stedfortreder dokumenterer bestått kunnskapsprøve.

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Talia Bar og Cafe AS, med Trine Skavhaug og Jørgen Holmvik som henholdsvis styrer og stedfortreder for styrer for skjenkebevillingen. Dette forutsetter bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for Jørgen Holmvik..

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.03.2016 11:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS