Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.03.16 - PS 35/16 Coop Midt-Norge - søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Mega, Extra, Marked Vuku, Prix Vinne og Prix Ørmelen

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/1509 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.03.2016 35/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Coop Midt-Norge SA
  Coop Midt-Norge SA, org.nr. 938786054 gis alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved følgende avdelinger i Verdal:
  - Coop Extra Verdal
  - Coop Mega Verdal
  - Coop Marked Vuku
  - Coop Prix Ørmelen
  - Coop Prix Vinne
   
  Bevillingen gis fram til 30.06.16.
   
  Formannskapet godkjenner som :
  Styrere og stedfortredere:
   
  Coop Extra Verdal.
  Styrer for bevillingen: Rolf Arne Staberg.
  Stedfortreder for styreren: Hege Solli.
   
  Coop Mega Verdal
  Styrer for salgsbevillingen: Jan Kåre Johansen
  Stedfortreder for styreren: Olav Ingebrigtsen
   
  Coop Marked Vuku
  Styrer for salgsbevillingen: Otto Rydning
  Stedfortreder for styreren: Berit Gomo
   
  Coop Prix Ørmelen
  Styrer for salgsbevillingen: Terje Svendsen
  Stedfortreder for styreren: Tove Flyum
   
  Coop Prix Vinne
  Styrer for salgsbevillingen: Rune Storstad
  Stedfortreder for styreren: Hanne Lundgren.
   

Vedlegg:
Søknad med vedlegg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Coop Midt-Norge SA, org. nr. 938 786 054, søker på fastsatt skjema om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved sine avdelinger i Verdal (Coop Extra, Coop Mega, Coop Marked Vuku, Coop Prix Ørmelen, Coop Prix Vinne)

Det har også tidligere vært salgsbevilling ved disse avdelingen med Coop Inn-Trøndelag SA som bevillingsinnehaver. Coop Inn-Trøndelag fusjonerte med TRONDOS SA i januar 2016. Dette krever etter alkohollovens § 1-10 ny søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk.

De ønsker salg innenfor kommunens maksimaltid som er:

Følgende salgstider gjelder for alkoholholdig drikk i bevillingsperioden 2012-2016, unntatt for påske-, pinse-, jul,- og nyttårsaften:

Ukens fem første hverdager (mandag-fredag)
Fra kl. 08.00 til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager:
Fra kl. 08.00 til kl. 18.00.

Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften:
Fra kl. 08.00 til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt etter lov skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 08.03.16 ingen innvendinger til at søknaden innvilges.

NAV Verdal har i brev datert 04.03.16 ingen innvendinger til at søknaden innvilges.

Bevillinger for salg av alkoholholdig drikk gis for fire år av gangen. Inneværende bevillingsperiode går til 30.06.16. Coop Midt-Norge SAs bevilling vil bli lagt fram til fornyelse for bevillingsperioden 2016-2020 uten ny søknad fra Coop Midt-Norge.

Rådmannen tilrår ut i fra dette at Coop Midt-Norge SA gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved sine avdelinger i Verdal, med styrere og stedfortredere som nevnt under rådmannens tilråding.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.03.2016 11:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS