Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 03.05.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 03.05.2016 - OBS Tirsdag
Tid           : 09:15 - 09:30
Til stede   : 9 representanter

 
Før møtet ble det avviklet ekstraordinær generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og etter møtet ble det avviklet møte i kommunalt klageorgan.

 

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 43/16 Godkjenning av møteprokoll 14.04.2016 Protokoll
PS 44/16 Maren Høgsnes AS - søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Rema 1000 Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 45/16 Verdal Spiseri AS - søknad om skjenkebevilling Saksframlegg Protokoll
PS 46/16 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte formannskap 03.05.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

PS 043/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.05.2016

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 14. april godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 14. april godkjennes.
 
    

 

PS 044/16 Maren Høgsnes AS - søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Rema 1000 Verdal
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.05.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  

 1. Maren Høgsnes AS, org.nr. 916 535 473, gis alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 som omsøkt ved Rema 1000 Verdal.
 2. Formannskapet godkjenner Maren Høgsnes som styrer for bevillingen og Stian Thorsen som stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges i henhold til vedtatte salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 som nevnt i saksopplysninger
   

 
  
   

PS 045/16 Verdal Spiseri AS - søknad om skjenkebevilling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.05.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  

 1. Verdal Spiseri AS, org.nr. 916 844 123, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler, samt bevilling utendørs på avgrenset område ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.16.
 2. Subhi Soleiman Merski og Azad Ahmad godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
   
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
  Mandag – torsdag og søndag: fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  Fredag og lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 02.00
   
  Alkoholholdig drikk gruppe 3:
  Mandag – torsdag og søndag: fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  Fredag og lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 01.00
   

    

    

PS 046/16 Orientering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.05.2016

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte:

 • Stortinget behandlet og vedtok avvikling av samkommunemodellen den 5. april 2016. Trådde i kraft 25. april.
 • Det nye inntektssystemet – endelige virkninger av dette ser vi ikke før kommuneproposisjon blir lagt fram i slutten av mai.
 • Løsning i forhandlingene i kommunal sektor.
 • Utarbeidet grunnlag for å søke Statoil om å etablere Newton-rom på mattesenteret.
   

Spørsmål fra Marit Voll:
Når kommer Tilstandsrapporter skole og helse og rapportering nasjonale prøver?

Rådmann svarte:
Dette vil komme i juni. 

   
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 03.05.2016 11:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS