Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 03.11.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 03.11.2016
Tid           : 11:30 - 11:55
Til stede   : 9 representanter

 

Rådmannen presenterte før møtet forslag til budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 - revidert utgave av 15.11.16 PDF (utlagt 17.11.16) – se Rådmannens presentasjon her.


  

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 117/16 Godkjenning av møteprokoll 20.10.2016 Protokoll
PS 118/16 Knut Fortun - søknad om fritak fra folkevalgte verv ut valgperioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll
PS 119/16 Tomas Iver Hallem - søknad om permisjon fra folkevalgte verv ut 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 120/16 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte formannskap 03.11.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

PS 117/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.11.2016

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 20. oktober 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 20. oktober 2016 godkjennes.
           

  

PS 118/16 Knut Fortun - søknad om fritak fra folkevalgte verv ut valgperioden 2015-2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.11.2016

BEHANDLING: 
Det ble votert over rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 og 2 med slikt resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig.
 • Pkt. 2 – enstemmig.
   

Forslag til pkt. 3 vil komme i kommunestyrets møte.
            
INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Knut Fortun om fritak fra folkevalgte verv for resten av valgperioden 2015-2019.
 2. Bård Storhaug rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av valgperioden 2015-2019.
 3. Nytt medlem i samkommunestyret for resten av valgperioden:
  Ny 2. vara i komite plan og samfunn fore resten av valgperioden:
  Ny 4. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for resten av valgperioden:
  Ny 1. vara i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden:
   

 
   

PS 119/16 Tomas Iver Hallem - søknad om permisjon fra folkevalgte verv ut 2017   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.11.2016

BEHANDLING: 
SP v/Marit Voll fremmet følgende endring til pkt. 1«... så lenge han sitter som fylkesråd, maks ut 2017»

Det ble først votert over pkt. 1 med foreslått endring som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tomas Iver Hallem om permisjon fra vervet som medlem i kommunestyret så lenge han sitter som fylkesråd, maks ut 2017.
 2. Siri-Gunn Vinne rykker opp som medlem i kommunestyret for samme periode.
   

 
   
    

PS 120/16 Orientering  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.11.2016

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • En delegasjon fra kommunen er nå på veg til jernbaneverket i Trondheim for å diskutere punkt knyttet til vedtak i kommunedelplan Verdal By.
 • Starter opp evaluering knyttet til boligsosialt arbeid – relasjon Verdal kommune -Verdal boligselskap.
 • Avvikling av ISK – kommer som sak neste formannskap. Likelydende med sak som legges ut i Levanger. Leveransen er i henhold til vedtak i kommunestyret i juni. Sak to vil komme rundt påske 2017.
   

Spørsmål fra Brita K. Thorsvik:
Utbygging Ørmelen bo- og helsetun og helsehus – delegasjon kontra politikk. Skal politikere være med å si hva bygget(ene) skal inneholde eller ligger det i rådmannens delegasjon å bestemme hva innholdet skal være?

Rådmann vil svare i neste møte. 
 
 

  Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 17.11.2016 16:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS