Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.03.17- PS 37/17 Helena Kruken Ulvin - søknad om permisjon fra folkevalgte verv i perioden 1. april 2017 - 30. september 2017

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2017/1763 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.03.2017 37/17
Kommunestyret 27.03.2017  

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Helene Kruken Ulvin om permisjon fra folkevalgte verv i perioden 1. april 2017 til 30. september 2017.
 2. Håkon Hafell rykker inn som fast medlem i kommunestyret fram til 30. juni 2017.
 3. Medlem i komite mennesker og livskvalitet fram til 30. september 2017:
 4. Medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret fram til 30. juni 2017:
 5. Vara i kommunalt klageorgan fram til 30. juni 2017:
   

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Helena Kruken Ulvin
søker i epost datert 6. mars 2017 om fødselspermisjon fra folkevalgte verv i perioden 1. april 2017 til 30. september 2017.

Helena Kruken Ulvin er innvalgt på Kristelig Folkepartis liste som vara til kommunestyret og på fellesliste AP/H/KRF i komite mennesker og livskvalitet.

Helena Kruken Ulvin er i tillegg, i Tor Petter Abelsens permisjonstid fram til 30. juni 2017, innvalgt som medlem i kommunestyret, medlem i formannskap/administrasjonsutvalget/valgstyret og kommunalt klageorgan.

Komite mennesker og livskvalitet har følgende medlemmer og varamedlemmer fra felleslista AP/H/KRF:

Medlemmer:

 1. Trine Reitan, leder (AP)
 2. Arild K. Pedersen (AP)
 3. Bjørn J. Holmli (AP)
 4. Charlotte F. Aakerhus (H) (AP)
 5. Helena Kruken Ulvin (KRF)

Varamedlemmer:

 1. Lotte H. Kjesbu (H)
 2. Torill Elverum (AP)
 3. Siv Engelin (AP)
 4. Einar Asbjørn Tromsdal
 5. Geir Singstad (AP)
 6. Torunn Rotmo (AP)
 7. Terje Rennemo (AP)
   

I kommunestyrets møte 27. februar 2017 ble Helena Kruken Ulvin valgt inn i fra felleslista AP/H/KRF i følgende utvalg i Tor-Petter Abelsens permisjonstid fram til 30. juni 2017 – som i den perioden har følgende medlemmer/varamedlemmer:

Formannskapet:

Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Silje H. Sjøvold (H)
 3. Trine Reitan (AP)
 4. Ove Morten Haugan (AP)
 5. Helena Kruken Ulvin (KRF)
   

Varamedlemmer:

 1. Charlotte F. Aakerhus (H)
 2. Arild K. Pedersen (AP)
 3. Bjørn J. Holmli (AP)
 4. Berit G. Nessø (AP)
 5. Torill Elverum (AP)
 6. Einar Asbjørn Tromsdal (AP)
 7. Tor Martin Nordtømme (AP)
   

Kommunalt klageorgan:

Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Silje H. Sjøvold (H)
 3. Trine Reitan (AP)  
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Ove Morten Haugan (AP)
 2. Helena K. Ulvin (KRF)
 3. Berit G. Nessø (AP)
   

Det vil i denne saken da bli oppnevning i Helena K. Ulvins permisjonstid og oppnevning i Tor-Petter Abelsens permisjonstid.

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere eller lengre tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten forholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet».

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknad om permisjon i perioden 1. april 2017 til 30. september 2017 imøtekommes.

Felleslista AP/H/KRF bes fremme forslag på:

Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet for perioden 1. april 2017- 30. september 2017.
Nytt medlem i formannskapet/-administrasjonsutvalget/valgstyret for perioden 1. april 2017 – 30. juni 2017.
Vara i kommunalt klageorgan for perioden 1. april 2017 – 30. juni 2017..
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.03.2017 13:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS