Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.03.17- PS 35/17 Endringer av Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager - sats og telledatoer 2017

Saksbehandler : Anne Haugskott-Bjugan

Arkivref : 2017/1726 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.03.2017 35/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til endring av Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017 med ny telledato og sats vedtas.
 

Vedlegg: 

  1. Verdal kommunes lokale retningslinjer 2017, med endringer  
  2. Forslag til ny sats til private barnehager 2017
  3. Klagebrev fra PBL
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Lokale retningslinjer ble politisk vedtatt den 30.01.17.
Sats til private barnehager ble politisk vedtatt 20.10.16.
Det ble etter den tid sendt inn klage på sats for 2017 til Verdal kommune fra Private barnehagers landsforbund (PBL) på vegne av alle private barnehager i Verdal kommune.

PBL stilte spørsmålstegn ved Verdal kommunes telling av små og store barn ved beregning av sats for private barnehager i 2017, jamfør vedlagte klagebrev. PBL mente at kommunen har lagt feil antall barn til grunn for beregning av sats til private barnehager.

Som følge av klagen sendte Verdal kommune PBL mer dokumentasjon på telling av barn, samt at sats for 2017 ble endret som følge av at Verdal kommune hadde ved feil talt småbarn som store fra 01.09.2015 og ikke fra 01.08.2015 i beregningen av sats.

Denne endringen gjorde at satsen ble økt for de private barnehagene, jamfør vedlegg om nytt vedtak på sats.

En annen følge av klagen blir imøtekommet er at Verdal kommune må gjøre endringer i telledatoene for beregning av tilskudd, og dette framkommer av den vedlagte nye forskriften. Barn født i 2014 skal telles som store fra 01.08.2017 og ikke fra 01.09.2017 som beskrevet i første vedtatte forslag på lokale retningslinjer.

Forslag til endring av telledatoer for 2017:

1.telling: Barn som har plass pr. 01.januar (januar – mars) 3/12mnd.

2.telling: Barn som har plass pr. 01.april (april – august) 5/12 mnd.
Ny tekst: barn født i 2014 telles som stor fra 01.08.2017.

3.telling: Barn som har plass pr. 01.september (september – oktober) 2/12 mnd.

4.telling: Barn som har plass pr. 01.november (november – desember) 2/12 mnd.

Nytt vedtak på sats 2017 avslutter klagen fra PBL og saken er avsluttet.

Vurdering: 
Rådmannen foreslår at klagepunktene fra PBL tas til etterretning og resultatet fra klagen er da at sats til private barnehager 2017 økes fra:

  • Småbarn: kr. 176 570 til kr. 181 384
  • Storbarn: kr. 82 954 til kr. 85 628.
     

Skjæringstidspunktet mellom når barn regnes som småbarn og store er flyttet fra 01.09. til 01.08.

For de private barnehagene vil dette medføre at de får utbetalt mer i tilskudd til drift som følge av nye satser, men de vil også få regnet småbarn som små i en måned mindre enn det som først ble foreslått. Siden det er en differanse mellom det kommunen utbetaler på småbarn og store barn vil kommunen igjen få redusert de totale utbetalingene noe som følge av dette.
For kommunen totalt sett blir det derfor ikke vesentlige økonomiske utgifter som følge av disse endringene i satser og tellinger.

Vedtak på ny sats vil bli sendt ut umiddelbart etter politisk behandling. Det vil også bli behov for etterjustering av tilskudd utbetalt ved 1. telling (januar, februar og mars) som følge av at satsen er økt.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.03.2017 13:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS