Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.03.17- PS 36/17 Inger Åse Evenmo - søknad om fritak fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2017/1457 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.03.2017 36/17
Kommunestyret 27.03.2017  

 

Rådmannens innstilling:

  1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Inger Åse Evenmo om fritak fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019.
  2. Nytt varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019:
     

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Inger Åse Evenmo
søker i epost datert 21. februar 2017 om fritak fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden pga helsemessige årsaker.

Inger Åse Evenmo er innvalgt på fellesliste for AP/H/KRF i innvandrerrådet.

Innvandrerrådet har følgende medlem og varamedlem fra felleslista AP/H/KRF:

Medlem:
Emmanuel Bowah (AP), leder

Varamedlem:
Inger Åse Evenmo (AP)

Kommunelovens § 15 nr 2 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut fra dette tilrå at søknaden om fritak fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019 imøtekommes.

Felleslista AP/H/KRF bes fremme forslag på nytt varamedlem i innvandrerrådet.

Det må her tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.03.2017 13:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS