Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 15.06.17- PS 71/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr 02.06.17

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref: 2017/230 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.06.2017 71/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune avgir høringsuttalelse til følgende:

  • Høring - innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål mv. 
     

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I henhold til delegeringsreglement er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt av hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 02.06.17):

HøringDepartementFrist
Høring - forskrifter om lenke til Finansportalen for verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond  Finansdepartementet 15.08.2017
Høring - om endringer i universitets- og høyskoleloven som følge av lov om statens ansatte og forskriftsfesting av regler om tjenestetidsberegning for stipendiater  Kunnskapsdepartementet 15.08.2017
Høring - utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingstjenestedirektiv  Finansdepartementet 18.08.2017
Høring - gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett  Finansdepartementet 20.08.2017
Høring - Endringer i politiregisterforskriften - Nytt kapittel 59 om NTAES - Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter  Justis- og beredskapsdepartementet 23.08.2017
Høring - endringer i utlendingsloven, utvidelse av mishandlingsbestemmelsen  Justis- og beredskapsdepartementet 23.08.2017
Høring - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften (partsstatus i utlendingssaker) Justis- og beredskapsdepartementet 28.08.2017
Høring - innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål mv.  Helse- og omsorgsdepartementet 31.08.2017
Høring - Konkurranse om drift av helikopterruten Værøy-Bodø fra 1. august 2019 Samferdselsdepartementet 01.09.2017
Høring - forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen Helse- og omsorgsdepartementet 04.09.2017 
Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning Kunnskapsdepartementet 15.09.2017 
Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene Barne- og likestillingsdepartementet   30.09.2017 
NOU 2017:5 En påtalemyndighet for fremtiden - Høring Justis- og beredskapsdepartementet 01.10.2017 
Høring - NOU 2017:9 Politi og bevæpning Justis- og beredskapsdepartementet 01.11.2017 
Høring - NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? Justis- og beredskapsdepartementet 01.12.2017 


Vurdering:
Rådmannen foreslår at det legges fram sak på følgende av de utvalgte høringene:

  • Høring - innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål mv.
     

 

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.06.2017 12:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS