Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.03.18- PS 30/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 9.3.18

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 -/

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.03.2018 30/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger: 
I henhold til delegeringsreglement er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegene av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse leges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt av hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 09.03.18):

Høring Departement Frist
Høring - innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier  Kulturdepartementet   17.04.2018
Høring - utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018  Nærings- og fiskeridepartementet  18.04.2018
Høring - forslag til forskrift til eierseksjonsloven § 9  Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30.04.2018
Høring - NOU 2018:1 Gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR  Finansdepartementet  30.04.2018
Høring - forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak  Finansdepartementet  07.05.2018
Høring - Forskrift om nytt bivirkningsregister  Helse- og omsorgsdepartementet  09.05.2018
Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet 09.05.2018
Høring – energiaksjer i Statens pensjonsfond utland (SPU)  Finansdepartementet  11.05.2018
Høring - utredning av pengestrømmer i verdikjeden for filmer og serier Kulturdepartementet   15.05.2018
Høring - NOU 2017:16 På liv og død Helse- og omsorgsdepartementet  21.05.2018
Høring - forslag til endringer i MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer Helse- og omsorgsdepartementet  22.05.2018
Høring - forskrift om råd for drivstoffberedskap og drivstoffnæringens beredskapsplikter  Nærings- og fiskeridepartementet  24.05.2018
Høyring: konkurranse om regionale ruteflygingar i Sør-Noreg frå 1. april 2020  Samferdselsdepartementet 28.05.2018
Høring - endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsforetak og pensjonsforetak  Finansdepartementet  28.05.2018
Høring - Utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner  Finansdepartementet  28.05.2018 
Høring – endringer i bilstønadsordningen  Arbeids- og sosialdepartementet  01.06.2018
Høring - endring av betalingssystemloven mv. som følge av Storbritannias uttreden av EU  Finansdepartementet   01.06.2018
Høring - utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv  Finansdepartementet   06.06.2018
Høring - endringer i forsikringsavtaleloven  Justis- og beredskapsdepartementet  07.06.2018 
Høring - Kapital i omstillingens tid  Nærings- og fiskeridepartementet   01.07.2018

 
Vurdering:

Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.03.2018 13:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS