Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 30.08.2018

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        30.08.2018
Tid:           09:00 - 10:45. Økonomiplanseminar fra kl. 10:50 til kl. 12:35
Til stede:  9 representanter


Før møtet vil det bli gitt følgende orientering:

Etter møtet ble det økonomiplanarbeid v/økonomisjef Helge Holthe.
Se innledning / presentasjon.

 
  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 75/18 Godkjenning av møteprotokoll 16.08.2018 Protokoll
PS 76/18 Kvartalsrapport 2/18 og budsjettjustering Saksframlegg Protokoll
PS 77/18 Grappa Bar - skjenkekontroll 26. mai 2018 - prikktildeling Saksframlegg Protokoll
PS 78/18 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 30.08.2018

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Pål Sverre Fikse SP Varaordfører Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Charlotte Fætten Aakerhus møtte som vara 
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Nei Arvid Wold møtte som vara

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 075/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.08.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 16. august 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:
Protokoll fra møte 16. august 2018 godkjennes. 
             
  
   

PD 076/18 Kvartalsrapport 2/18 og budsjettjustering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.08.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
           
INNSTILLING: 

 1. Økonomirapportering 2. kvartal 2018 Verdal kommune tas til etterretning.
 2. Verdal kommunes driftsbudsjett endres slik:
   
  Driftsbudsjettet reduseres med 5 mill kr. Reduksjonen gjennomføres som et
  rammenedtrekk etter fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen bygger på lønnsmassen hos
  virksomhetsområdene. Lønnsmassen fremgår i kolonnen sum årslønn.
   
  Tabell over budsjettjusteringer
   
  Rådmannen gis fullmakt til å fordele nedtrekket videre på ansvarsområder og utarbeide nødvendig kontostreng for innlesing i regnskapssystem.

 
 

     

PS 077/18 Grappa Bar - skjenkekontroll 26. mai 2018 - prikktildeling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.08.2018

BEHANDLING: 
Oddleiv Aksnes stilte spørsmål om sin habilitet, jfr. Forvaltningslovens § 6. Han er eier og skjenkestyrer ved et annet spisested/skjenkested. Er ikke i nærområde eller i konkurranse med stedet. Aksnes fratrådte ved behandling og votering av habilitetsspørsmålet. Ved votering ble Aksnes enstemmig erklært habil.

Ved votering rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Grappa Bar tildeles 4 prikker for overtredelser av forskrift til alkoholloven § 4.2 den 26. mai 2018.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.
 
 
     

PS 078/18 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.08.2018

BEHANDLING:      
Før møtet ble det gitt følgende orientering:

Ordfører orienterte om:

 • Tv-Aksjon og bidrag fra Verdal kommune. Formannskapet er enig i at Verdal kommune, som tidligere år, gir kr 15.000 til årets Tv-aksjon som går til Kirkens Bymisjon.
   

Rådmannen orienterte om:

 • Lokale lønnsforhandlinger 3 og 5.
 • Godt i gang med prosess for driftsform ved sentralidrettsanlegget.
   

Etter møtet ble det økonomiplanarbeid v/økonomisjef Helge Holthe.
Se innledning / presentasjon
 

   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 31.08.2018 13:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS