Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.09.18 - PS 88/18 Fæby Bryggeri AS - søknad om salgsbevilling ved gårdsutsalg og utvidet salgsbevilling for salg av egenprodusert øl

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/8505 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 18.09.2018 88/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:  

  1. Fæby Bryggeri AS, org.nr. 920 626 459, gis alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 som omsøkt ved Fæby Bryggeri AS ut bevillingsperioden til 30.06.2020.
  2. Bevillingen utvides også til å gjelde salg av drikk i gruppe 1 tilvirket i egen virksomhet, jfr. Alkohollovens § 3-1b.
  3. Formannskapet godkjenner Jørund H. Eggen og Arne Marius Haugen som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for bevillingen.
  4. Salgstider innvilges i henhold til vedtatte salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 som nevnt i saksopplysningene.
  5. Bevillingen gis under forutsetning av godkjent bruksendring av lokalene.
     

Vedlegg:
Søknad med vedlegg 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Fæby Bryggeri AS, org.nr. 920 626 459, søker på fastsatt skjema om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og utvidet bevilling til salg av drikk i gruppe 1 tilvirket i egen virksomhet.

Fæby Bryggeri skal bl.a tilvirke eget øl som skal selges i gårdsutsalget. Alkohollovens § 3-1b åpner for salg av alkoholholdig drikk tilvirket i egen virksomhet, dersom kravene i 1-7f er oppfylt.

§ 1-7f sier følgende:
«Bevilling etter § 3-1b kan bare gis hvis tilvirkningen skal skje ved salgsstedet og tilvirkningen vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud.»

Tilvirkningen vil skje ved eget bryggeri på gården og det er i tillegg planlagt eget selskapslokale. Deres ambisjon ert å være et smakssenter for øl og mat i nordlige delen av Trøndelag, hvor kunnskapsformidling og kvalitet skal være framtredende.

De ønsker salg innenfor kommunens maksimaltid som er
Ukens fem første hverdager (mandag-fredag):
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.

Påske-, pinse, jul- og nyttårsaften
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen har i brev datert 22.08.2018 ingen merknader til søknaden.

NAV Verdal har i brev datert 6. september 2018 ingen innvendinger mot at søknaden innvilges.

Styrer og stedfortreder for styrer har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Vurdering:
Rådmannen tilrår at Fæby Brygger AS gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 og tilleggsbevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 tilvirket i egen virksomhet som omsøkt. Det vurderes at stedet oppfyller kravene i § 1-7b, jfr saksopplysningene.

Jørund H. Eggen og Arne Marius Haugen godkjennes som styrer og stedfortreder for styrer.

Bevillingen gis under forutsetning av godkjent bruksendring.
 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.09.2018 13:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS