Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.10.18 - PS 103/18 Fæby Bryggeri AS - søknad om skjenkebevilling og utvidet skjenkebevilling for skjenking av egenprodusert øl

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/8548 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 22.10.2018 103/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:  

 1. Fæby Bryggeri AS, org.nr. 920 626 459, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs (i humlehage). Bevillingen gis ut bevillingsperioden til 30.06.20.
 2. Bevillingen utvides til også å gjelde skjenking av drikk i gruppe 1 tilvirket i egen virksomhet, jfr. Alkohollovens § 4-2, 3. ledd.
 3. Jørund Halvdan K. Eggen og Arne Marius Haugen godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 4. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 5. Bevillingen gis under forutsetning av godkjent bruksendring av lokalene og innvilget serveringsbevilling.
   

Vedlegg:
Søknad med vedlegg 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Fæby Bryggeri AS, org.nr. 920 626 459, søker på fastsatt skjema om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i Bryggerhus, 2. etasje stabbur og avgrenset området utendørs (se vedlagte skisser).

Det søkes også om utvidet bevilling for skjenking av alkoholholdig i drikk gruppe 1 som er tilvirket i egen virksomhet, jfr. Alkohollovens § 4-2, 3. ledd.
Tilvirkningen vil skje ved eget bryggeri på gården og deres ambisjon er å være et smakssenter for øl og mat i den nordlige delen av Trøndelag, hvor kunnskapsformidling og kvalitet skal være framtredende.

De har til opplysning også salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og utvidet salgsbevilling for salg av egenprodusert øl.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 22. august 2018 ingen merknader til søknaden.

NAV Verdal har i brev datert 6. september 2018 ingen innvendinger mot at søknaden innvilges.

Rådmannen vil ut i fra ovenstående tilrå at søknaden innvilges som omsøkt, og med henholdsvis Jørund H. K. Eggen og Arne Marius Haugen som bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.10.2018 13:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS