Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.10.18 - PS 98/18 Drift av grunnvannspumpe Volden/Lunheim forsamlingshus

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2018/9228 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 16.10.2018 87/18
Formannskap 22.10.2018 98/18 

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn - 16.10.2018

BEHANDLING:
SP v/Anne Segtnan fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

3. Det utarbeides ny avtale med Lunheim forsamlingshus.

Det ble først votert over forslaget fra SP v/Anne Segtnan. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert samlet over rådmannens innstilling og vedtatt nytt pkt. 3. Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune drifter grunnvannspumpeanlegg Volden/Lunheim forsamlingshus som i dag, i og med at det er skoledrift i lokalene etter den kommunale Volden skole.
 2. Det forutsettes at tilknyttede abonnenter betaler vannavgift etter Verdal kommunes enhver tids gjeldende satser.
 3. Det utarbeides ny avtale med Lundheim forsamlingshus. 
   

 

 

Rådmannens innstilling:  

 1. Verdal kommune drifter grunnvannspumpeanlegg Volden/Lunheim forsamlingshus som i dag, i og med at det er skoledrift i lokalene etter den kommunale Volden skole.
 2. Det forutsettes at tilknyttede abonnenter betaler vannavgift etter Verdal kommunes til enhver tids gjeldende satser.
   

Vedlegg: 

 1. Brev fra A/L Lunheim Forsamlingshus datert 20.08.18
 2. Avtale mellom A/L Lunheim Forsamlingshus og Verdal kommune datert 24.07.96
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger:
I forbindelse med vannforsyning til Volden skole inngikk Verdal kommune og A/L Lunheim i 1996 avtale om boring og drift av grunnvannsbrønn som skulle forsyne Volden skole med vann med betryggende kvalitet. Automatikk og trykktank for vannforsyningsanlegget ble plassert på Lunheim Forsamlingshus. I kompensjon for ovennevnte skulle Lunheim Forsamlingshus vederlagsfritt få bruke vann fra grunnvannsanlegget.

Hovedhensikten med bygging av grunnvannsanlegget i 1996 var forsyning av Volden skole med godkjent drikkevann. Den gang var skolen en offentlig kommunal skole. Volden skole er nå solgt og drives som en montessoriskole i privat regi.

A/L Lunheim v/Håvard Elnes har henvendt seg til kommunen og ber om at kommunen fortsatt drifter vannforsyningsanlegget for forsamlingshus/skole. I tillegg forsyner anlegget den gamle lærerboligen samt Volden gård.

Vurdering: 
Verdal kommune har hatt godkjenningsplikt ovenfor Mattilsynet vedrørende driften av Volden grunnvannsanlegg. Dette for å sikre god og sikker vannforsyning til Volden skole mens denne var kommunalt drevet. I gammel avtale har de som har vært tilknyttet anlegget ikke blitt fakturert vannavgift.

Driftskostnadene på anlegget har stort sett bestått til betaling for analyse av 12 vannprøver fra anlegget samt strøm og mindre vedlikeholdsarbeider. I tillegg har det medgått administrative ressurser til tilsyn av anlegget samt årlig rapportering til Mattilsynet.

For å fortsatt sikre hygienisk betryggende vannforsyning til skole og forsamlingshus foreslår rådmannen at Verdal kommune drifter anlegget som tidligere i og med at det er ny skoledrift i de tidligere kommunale skolelokalene.
Dette under forutsetning av at alle tilknyttede abonnenter betaler vannavgift til Verdal kommune etter gjeldende satser for Verdal kommunale vannverk.

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.10.2018 13:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS