Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.12.18 - PS 125/18 Sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget - oversendelsesforslag fra kommunestyret

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2018/9325 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 06.12.2018 125/18

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet tar rådmannens forslag til oppfølging av interpellasjon om sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget til orientering.
 
Vedlegg:  
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen.

Saksopplysninger: 
Kommunestyret behandlet i møte 29.10.2018 interpellasjon fra Arild K. Pedersen (AP) angående sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget.

Kommunestyret vedtok slikt oversendelsesforslag til formannskapet:
Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling der Verdal kommunes ambisjoner på vegne av sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget tydeliggjøres og synliggjøres. Rådmannen bes samtidig legge fram til politisk behandling en handlingsplan knyttet til hvordan Verdal kommune kan ta en enda mer aktiv rolle både som kommune, og som samspillsaktør overfor interessegruppene, i tilretteleggingsarbeidet for sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget.

Rådmannen vil legge til rette for at Komite plan og samfunn kan bygge kunnskap og foreta drøftinger rundt dette temaet.

Det foreligger studentoppgaver utført av mastergradsstudenter ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet) i 2018, 2017 og 2016.

I tillegg finnes det observasjoner fra bekkebefaringer i perioden 2012-2017, gjennomført av Innherred samkommune som var lokal miljømyndighet i samkommuneperioden.

På møtet i januar 2019 i komiteen vil det kunne legges opp til at komiteen får en orientering om hovedfunnene som ligger i disse arbeidene.

Videre ser rådmannen for seg at komiteen gis mulighet i samme møte til å arbeide nærmere med denne utfordringen for å komme med innspill til ambisjonsnivå og prioriteringer i det videre arbeid med å fremme sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.12.2018 07:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS