Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 15.02.19 - PS 17/19 Årsrapport 2018 - salgs- og skjenkekontrollen

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4789 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 15.02.2019 17/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Årsrapport 2018 tas til orientering.

Vedlegg:  
Årsrapport 2018 fra Nokas.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Nokas har gjennomført kontrollvirksomheten, frekvens m.m. i henhold til avtalt program med sekretariat (rådmannen). Som tidligere år vil vi også i år bemerke at det er prisverdig at Nokas har en åpen dialog med ekspeditører og ansvarlige ved salgs- og skjenkestedene slik at man bl.a. kan drøfte aktuelle problemstillinger og i den hensikt kunne oppnå forbedringer av rutinene for salgs og skjenking av alkoholholdig drikke.

Det er i forbindelse med avvik meldt i kontrollrapporter lagt fram saker til formannskapet for tildeling av prikker og inndragning av bevilling.

Vi ser en tendens til at det ved salgssteder blir flere rapporter på at det ikke blir bedt om legitimasjon ved kjøp av øl, og dette blir et område som vi må ha fokus på i 2019.

Det vises for øvrig til rapporten.

 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.02.2019 22:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS