Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 15.02.19 - PS 18/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr 30.01.19

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.02.2019 18/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 30.1.19):

HøringDepartementFrist
Høring - forslag til gjennomføring i norsk rett av framtidige EØS-forpliktelser  Finansdepartementet 26.02.2019
Høring - Lov og forskrift - tekniske standarder til ladepunkter og fyllestasjoner for alternative drivstoff  Samferdselsdepartementet 28.02.2019
Høring - Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene  Kommunal- og moderniseringsdepartementet 08.03.2019
Høring - utredning av insentiver for kommersialisering av forskningsresultater  Nærings- og fiskeridepartementet 12.03.2019
Høring – Advokatforeningens anmodning om å stadfeste Regler for god advokatskikk punkt 1.4 som en del av Advokatforskriften  Justis- og beredskapsdepartementet 09.04.2019
Forslag om ny forskrift til foretaksnavneloven - Høring  Nærings- og fiskeridepartementet 11.04.2019
Høring – ny budsjett- og regnskapsforskrift Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.04.2019
Høringsbrev – forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv. Arbeids- og sosialdepartementet 22.04.2019
Høring - Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - rapport fra ekspertutvalg - forslag om endringer i eierseksjonsloven  Kommunal- og moderniseringsdepartementet 29.04.2019

 
Vurdering:
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.02.2019 22:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS