Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.03.19 - PS 29/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28.02.19

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 14.03.2019 29/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 28.2.19):

HøringDepartementFrist
Høring - Forslag til endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven  Barne- og likestillingsdepartementet 01.04.2019
Høring av forslag til endringer i abortloven - fosterreduksjon  Helse- og omsorgsdepartementet 02.04.2019
Høring - endringer i dagpengeforskriften  Arbeids- og sosialdepartementet 03.04.2019
Høring - forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak  Arbeids- og sosialdepartementet 05.04.2019
Høring Forslag fra arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang av tilskuddsordningen for studentboliger  Kunnskapsdepartementet 12.04.2019
Høring – ny budsjett- og regnskapsforskrift  Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.04.2019
Høring - endring av luftfartsavgifter – startavgift og innflygingskostnader Samferdselsdepartementet 26.04.2019
Høring - ny forskrift om sertifikater for forsikring og annen sikkerhet etter sjøloven mv. Justis- og beredskapsdepartementet 02.05.2019
Høring – Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift  Kommunal- og moderniseringsdepartementet 02.05.2019
Høring - Forslag om opphevelse av omstillingsloven Nærings- og fiskeridepartementet  06.05.2019 
Høring - NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem Barne- og likestillingsdepartementet  20.05.2019  
Høring - NOU 2018:16 Det viktigste først Helse- og omsorgsdepartementet  22.05.2019   

 
Vurdering:
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.03.2019 13:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS