Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.03.19 - PS 31/19 Lille New York AS - søknad om skjenkebevilling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/850 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 14.03.2019 31/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

  1. Lille New York AS, org.nr. , gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2020. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
  2. Yahia Sisi og Abdalkarim Sis godkjennes om henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
  3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
    Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
    Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
  4. Bevillingen trer i kraft når det er levert firmaattest.
     

Vedlegg:  
Søknad med vedlegg.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Lille New York AS, org.nr. , søker på fastsatt skjema om alminnelig skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved Lille New York, Jernbanegata 21, 7650 Verdal. Søknaden gjelder også på avgrenset område utendørs (på framsiden av lokalet og i bakgården).

Det har til opplysning vært bevilling i disse lokalene tidligere (Talia).

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen har i brev datert 3. mars 2019 uttalt følgende:
«De omspurte er vandelsvurdert og politiet har ingen merknader».

NAV Verdal har i brev datert 11. mars 2019 uttalt følgende:
«Nav Verdal har ingen innvendinger mot at bevilling innvilges i henhold til søknad.»

Styrer og stedfortreder for styrer har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Vurdering:
Rådmannen vil tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Lille New York med henholdsvis Yahia Sisi og Abdalkarim Sis som bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.

Selskapet er under stiftelse, så bevillingen trer i kraft når firmaattest er levert.
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.03.2019 08:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS