Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.04.2019

Utvalg:     Verdal formannskap - ekstraordinært
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        11.04.2019
Tid:           Kl. 09:00 - 13:40
Til stede:  9 representanter. Repr. Tor-Petter Abelsen fikk permisjon etter sak 39/19 (etter lunch). Til stede 8 representanter


Det ble før møtet gitt følgende orienteringer:

 
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 035/19 Godkjenning av møteprotokoll 25.03.2019 Protokoll
PS 036/19 Innkjøpspolitikk Saksframlegg Protokoll
PS 037/19 Reform av trafikant- og kjøretøyområdet i Statens vegvesen - høringsuttalelse  Saksframlegg Protokoll
PS 038/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28.03.19  Saksframlegg Protokoll
PS 039/19 Orientering - Protokoll
PS 040/19 B-sak. Mandat kostnadsramme Verdal Bo- og behandlingssenter  - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 11.04.2019

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Vara: Anne Segtnan
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei Vara: Arvid Wold
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad  Utvalgssekretær   

 
 

PS 035/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.04.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 25. mars 2019 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
                 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 25. mars 2019 godkjennes.
     
               
   

PS 036/19 Innkjøpspolitikk  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.04.2019

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING:  

 1. Forslag til ny innkjøpspolitikk vedtas.
 2. Innkjøpspolitikken vil være førende for ny innkjøpsstrategi som vedtas av styret i innkjøpssamarbeidet.

 

 
PS 037/19 Reform av trafikant- og kjøretøyområdet i Statens vegvesen - høringsuttalelse  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.04.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Levanger og Verdal er den mest folkerike regionen i Trøndelag utenom Trondheim. For våre kommuner er det viktig at innbyggerne får gode og framtidsrettede tjenester. De fleste brukerne foretrekker digitale verktøy og vi støtter at det satses på å utbre disse videre.

Samtidig er det viktig at de tjenestene som krever kontakt mellom det offentlige og brukeren organiseres på en slik måte at brukeren får løst sine behov på enklest mulige vis. Når det gjelder trafikant og kjøretøyvirksomheten til Statens vegvesen betyr dette at oppkjøring for bil og traktor må kunne løses på heimplassen ved at sensor fra vegvesenet møter opp i kommunen i stedet for at kandidatene må reise til nærmeste trafikkstasjon.

Dette er en forutsetning for at de foreslåtte strukturendringene kan aksepteres.

Denne reformen kommer i tillegg til mange andre statlige reformer som av mange oppleves som sentraliserende, bl. a politireformen som for vår del medfører at de som har behov for pass ikke lenger får det på det lokale lensmannskontoret. Kommunene ser at det kan være mange fellestrekk i oppgavene opp mot førerkost og pass. I mange land er dette en kommunal oppgave. Våre kommuner kan tenke seg å være piloter for å ta ansvar for det praktiske arbeidet med utsteding av pass og førerkort. Det vil si ID-kontroll og innhenting av bilde og signatur. 

 

 

PS 038/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28.03.19  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.04.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 

 

 

PS 039/19 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.04.2019

BEHANDLING:
Rådmannen orienterte om:

 • Prosesser rundt etablering av industriområdet Ørin sør. Sak til politisk behandling i mai.
 • Arbeidet i Mo-parken. Forurenset grunn. Må forholde oss til forskriften om forurenset grunn og lage en tiltaksplan m.m.
 • Frokostmøte i Verdal Næringsforum 10.04.19.
 • Tilsyn fra fylkesmannen i dag (11.04.) om kommunen som barnehagemyndighet.
 • Øvelse sodd 3. april - papirøvelse. Scenariet var pandemi. Fikk prøvd planverket vårt.
 • Regnskap og årsberetning 2018. Politisk behandling i mai – med sluttbehandling i kommunestyrets møte 27. mai.
 • Kommunalsjef oppvekst jobber med et notat til formannskapet om barnehagestruktur – legges fram i løpet av mai.
 • Formannskapet i Levanger sitt vedtak om blålysbygg-utredning.
 • Bruk av kamera i kommunale bygg. Etterspørsel fra Verdalsøra ungdomsskole. Vil skje i tråd med bestemmelsene vedtatt av formannskapet 13.02.19.

Ordføreren orienterte om:

 • Kommunalpolitisk toppmøte 2019. Samling i Oslo 9. april. Verdal kommune var bedt om å bidra under temaet Demokrati i 100. Bakgrunnen var en sak der begrensningene i Grunnlovens § 52 d) når det gjaldt allmenn stemmerett ble opphevet i 1919 på initiativ fra et «kommunalmøte i Værdalen» i 1914. Ordføreren holdt foredraget Værdalen herad – 100 år med stemmerett for alle! 

 

 

PS 040/19 B-sak. Mandat kostnadsramme Verdal Bo- og behandlingssenter  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.04.2019

BEHANDLING:
Repr. Tor-Petter Abelsen ble innvilget permisjon. Til stede 8 representanter.

Saksframlegg ble utdelt i møtet. (Medlemmene var ved innkalling orientert om at de som ønsket å få saksframlegget før møtet, kunne ta kontakt med sekretariatet.)

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.5 – kommunens forhandlingssituasjon. 

 
   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 05.02.2021 14:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS