Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 02.05.19 - PS 44/19 Rekrutteringsanlegg i friidrett i Verdal

Saksbehandler : Frode Strand

Arkivref : 2019/1558 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 02.05.2019 44/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Følgende arbeidsgruppe oppnevnes til å utrede muligheten for bygging av et rekrutteringsanlegg for friidrett i Verdal kommune:

  • Tor Dypdal-Holte og Ingeborg Østerås, Verdal friidrettsklubb.
  • Paul Elvebø, Verdal idrettsråd.·
  • Bård Kotheim, John Olav Larsen og Frode Strand, Verdal kommune
     

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Ut fra interpellasjonen og vedtaket i kommunestyret 25.02.2019 PS 21/19 forstår rådmannen saken slik at det er ønskelig at formannskapet etablerer en arbeidsgruppe bestående av representanter fra rådmannen, representanter fra Verdal Friidrettsklubb og representant fra Verdal Idrettsråd.

Arbeidsgruppen oppdrag i tråd med kommunestyrets vedtak blir å utrede muligheten for bygging av et rekrutteringsanlegg for friidrett i Verdal kommune i tilknytning til skole.

Rådmannens forslag til sammensetning av arbeidsgruppa er følgende:

  • Verdal friidrettsklubb er representert med Tor Dypdal-Holte og Ingeborg Østerås begge utnevnt av styret i klubben.
  • Verdal idrettsråd 1 representant ved leder Paul Elvebø
  • Verdal kommune representeres med Frode Strand fra virksomhetsområde Kulturtjenesten, John Olav Larsen fra virksomhetsområde oppvekst og Bård Kotheim fra virksomhetsområde Teknisk drift.
     

Foreslåtte deltakere er kontaktet på forhånd.

Vurdering: 
Friidretten i Verdal trenger et rekrutteringsanlegg, som et klart utgangspunkt for arbeidet. Det er gode muligheter ved Ørmelen skole til et rekrutteringsanlegg på for eksempel 200 m eller 300 m. I tillegg er det startet et masterplanarbeid ved sentralidrettsanlegget på Ørmelen, her har man tatt inn anleggsenheten for friidrett og isflate. Rådmannen ønsker å se på muligheten for å utvikle sentralidrettsanlegget slik at det gir et variert aktivitetstilbud og en arena for flere idretter.

Både Ørmelen skole og sentralidrettsanlegget ligger sentralt, og et rekrutteringsanlegg for friidrett kan brukes av skoler og andre på dagtid. Friidretten og uorganisert aktivitet på kveldstid. Nærheten til garderober og annen infrastruktur muliggjør sambruk til arrangement.

I et slikt rekrutteringsanlegg kan det arrangeres lokale- og kretsarrangement. For større arrangementer og trening for «viderekomne,» er fullverdige anlegg på Levanger, Inderøy, Steinkjer og friidrettshallen på Steinkjer tilgjengelige alternativer.

Mange barn og ungdommer er innom sentralidrettsanlegget i løpet av en dag for å trene, aktiviteten er både uorganisert og organisert, barn og ungdom spiller kamper og/eller deltar for det sosiale eller som tilskuere. Dette kan være en viktig innfallsport og mulighet for å rekruttere flere til allsidig aktivitet, blant annet friidretten. Anlegget er også godt tilgjengelig med gang- og sykkkelveger.

Om «Friplassen» sier Norsk Friidrett følgende:
«En friplass for fellesskapet» - «Friplassen» er et lavterskeltilbud med et mangfold av opplevelser hvor kjerneaktivitetene er hentet fra friidrettens verden. «Friplassen» er en fullverdig treningsarena for utøvere på alle nivåer, og er ypperlig for rekrutteringsarbeid. For noen er «Friplassen» gnisten som tenner flammen i toppidrettsutøveren, for andre en arena for vennskapelig kappestrid og lek. Legges anlegget i tilknytning til en skole, blir brukereffekten optimal. En «Friplass» i forlengelsen av skolegården vil tilføre viktige «fysiske» dimensjoner til skoledagen – samtidig som den inviterer til bruk både før og etter skoletid.»
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 26.04.2019 12:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS