Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 02.05.19 - PS 46/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 23.04.19

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.05.2019 46/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 23.4.19):

HøringDepartementFrist
Høring - NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem  Barne- og likestillingsdepartementet 20.05.2019
Høring - NOU 2018:16 Det viktigste først  Helse- og omsorgsdepartementet  22.05.2019
Høring - forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v.  Helse- og omsorgsdepartementet  24.05.2019
Høring om gjennomføring av ny forordning nr. 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivningen (CPC-forordningen) i alkohol- og tobakksskadeloven.  Helse- og omsorgsdepartementet  27.05.2019
Høring - Forordning for fri flyt av andre opplysninger enn personopplysninger i EU (FFD-forordningen)  Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
31.05.2019
Høring Forslag til forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og utvekslingssamarbeid mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole  Kunnskapsdepartementet 01.06.2019
Høring Forslag til forskriftsendringer Fraværsgrensen og trafikkopplæring Kunnskapsdepartementet 07.06.2019
Høring - forslag om avskrivninger for kostnader til etablering av frukt- og bærfelt Finansdepartementet  12.06.2019
Høring - forslag til forskrift om Etikkrådets og Norges Banks behandling av personopplysninger  Finansdepartementet  12.06.2019
Høring Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie Kunnskapsdepartementet 01.07.2019 
Høring - endring av to forskrifter som pålegger Forsvaret å betale avgifter for bruk av tjenester ytt av Avinor AS og Avinor Flysikring AS Samferdselsdepartementet  02.07.2019  
Forskriftsendring om dokumentasjonsplikt i apotek Helse- og omsorgsdepartementet  08.07.2019   
Høyring av ny regel om eigedomsskatt ved kommunesamanslåing Finansdepartementet  12.07.2019
Høring - NOU 2019: 8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer Finansdepartementet  12.07.2019 
Høring - forslag til ny barnevernslov Barne- og likestillingsdepartementet 01.08.2019 
Høring - nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
09.08.2019
Høring - NOU 2019: 1 Overtakelsestilbud - frivillig og pliktig tilbud Finansdepartementet  30.09.2019 
Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land Olje- og energidepartementet 01.10.2019

 
Vurdering:
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 26.04.2019 11:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS