Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.06.19 - PS 59/19 Investeringsplan kommunale veger 2019

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2019/1693 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 05.06.2019 43/19
Formannskap 06.06.2019 59/19

 

Rådmannens innstilling: 
Investeringsmidler veg for 2019 benyttes i henhold til følgende prioriteringsrekkefølge:

 1. Nye dekkeelementer Sæter bru, Nordkleiva. Bruinspeksjon i 2018
  påpeker at dette må gjøres snarest mulig:                 3,0 mill.kr
 2. Reasfaltering Lundskammen:                                    0,3 mill.kr
 3. Reasfaltering Tangenvegen, Ørmelen:                      0,9 mill.kr
 4. Kvislavegen, Tinden, reasfaltering:                           0,3 mill.kr
 5. Nordåkeren v/undergang, reasfaltering:                     0,2 mill.kr
 6. Svingen, Vinne, reasfaltering:                                    0,2 mill.kr
 7. Kommuneveg opp til Skjørdalsskaret, reasfaltering: 0,8 mill.kr
 8. Sundbyvegen/Lysthaugen, reasfaltering                    0,2 mill.kr
 9. Vistvikvegen, grunnarbeider:                                     0,5 mill.kr
 10. Vegrekkverksarbeider:                                               0,5 mill.kr
 11. Uforutsett:                                                                  1,1 mill.kr
   

De laveste prioriterte prosjektene skal ikke igangsettes uten at en er sikker på at en har kostnadsdekning innenfor vedtatt budsjettramme. Prosjekter som det eventuelt ikke er prosjektmidler til flyttes over til neste år. 

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
I investeringsbudsjettet for 2019 er det avsatt 8,0 mill .kr til utbedring av kommunale veger.
Midlene er for 2017 og 2018 benyttet til reasfaltering i eksisterende boligfelt samt forsterkning og nyasfaltering av kommunale veger med grusdekke.

I tillegg ble gamle Holmen bru revet i 2018 og erstattet med en ny bru. Dette ble det avsatt egne midler til.

For 2019 foreslår rådmannen at investeringsmidler veg går til følgende prosjekt etter prioritert rekkefølge:

 1. Nye dekkeelementer Sæter bru, Nordkleiva. Bruinspeksjon i 2018
  påpeker at dette må gjøres snarest mulig:                  3,0 mill.kr
 2. Reasfaltering Lundskammen:                                     0,3 mill.kr
 3. Reasfaltering Tangenvegen, Ørmelen:                       0,9 mill.kr
 4. Kvislavegen, Tinden, reasfaltering:                            0,3 mill.kr
 5. Nordåkeren v/undergang, reasfaltering:                     0,2 mill.kr
 6. Svingen, Vinne, reasfaltering:                                    0,2 mill.kr
 7. Kommuneveg opp til Skjørdalsskaret, reasfaltering: 0,8 mill.kr
 8. Sundbyvegen/Lysthaugen, reasfaltering                    0,2 mill.kr
 9. Vistvikvegen, grunnarbeider:                                     0,5 mill.kr
 10. Vegrekkverksarbeider:                                               0,5 mill.kr
 11. Uforutsett:                                                                   1,1 mill.kr
 12. Totalt:                                                                          8,0 mill.kr 
   

Vurdering: 
Ved valg av prosjekt foreslås det for 2019 kun prosjekt som ikke medfører omfattende arbeider med vann/avløpsanlegg. Blant annet er reasfaltering i Ydsedalen boligfelt ikke medtatt av den grunn. Her må vannledningsnettet rehabiliteres før asfaltering kan finne sted. Også veg ned til Kåra som var reserveprosjekt i 2018 er det ikke funnet rom for i 2019.

Sæter bru er flyttet opp på 1.plass på grunn av at en inspeksjon av Verdal kommunes bruer viser at utbedringer på denne brua må utføres innen 2-3 år på grunn av sikkerheten for brua. Resterende prioriteringsrekkefølge er satt opp ut fra slitasje og henvendelser vedrørende de respektive vegparseller.

Erfaringer fra 2018 har vist at de fleste delprosjekter ble dyrere enn antatt. Rådmannen har derfor laget en prioriteringsliste for prosjektene. De laveste prioriterte prosjektene skal ikke settes i gang uten at en er sikker på at en har kostnadsdekning innenfor vedtatt budsjettramme. Prosjekter som det eventuelt ikke blir budsjettmidler til flyttes over til neste år. 


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 31.05.2019 09:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS