Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.00.19 - PS 61/19 Notat - Status i arbeidet med lokalisering/tomtevalg av ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2019/1029 - /000

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 06.06.2019 61/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Statusnotat tas til orientering.

Vedlegg: 
Notat- Status i arbeidet med lokalisering/tomtevalg av ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Arbeidet med utredning av alternative tomter for ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets har pågått i noen tid. Rådmannen tar sikte på å legge fram en sak om valg av tomt til folkevalgte organ i august.

I forkant av formell beslutningssak er vedlagte notat utarbeidet, med hensikt at formannskapet får muligheter for en innledende vurdering av grunnlaget. I tillegg til at dette bidrar til å forberede den politiske beslutningsprosessen er det også en anledning for å synliggjøre tema det folkevalgte organet er opptatt av skal finnes igjen i selve saksframstillingen.


 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 31.05.2019 09:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS