Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.06.19 - PS 69/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 24.05.19

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.06.2019 69/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår at Verdal kommune avgir høringsuttalelse til følgende høringer:

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 24.5.19):

HøringDepartementFrist
Høring - Endringer i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet  Arbeids- og sosialdepartementet 13.06.2019
Høring om gjennomføring av ny forordning nr. 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning (CPC-forordningen) i kringkastingsloven  Kulturdepartementet  18.06.2019
Høring - Dekningsområde for avisomdeling fra 2020  Samferdselsdepartementet  20.06.2019
Høring Eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S  Kunnskapsdepartementet 21.06.2019
Høring - endringer i lotteriloven (pyramidespill) for å gjennomføre forordning nr. 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning (CPC-forordningen)  Kulturdepartementet  24.06.2019
Høyring - Endring i Merkur-forskrifta  Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
26.07.2019
Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (ny regulering av private barnehager) Kunnskapsdepartementet 26.07.2019
Høring - forslag til endringer i skatteloven § 4-13 Finansdepartementet  31.07.2019
Høring Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning  Kunnskapsdepartementet 01.08.2019
Høyring - endringar i Skattefunn-ordninga Finansdepartementet  02.08.2019 
Høringsnotat med forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap Barne- og familiedepartementet 12.08.2019  
Høring om innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv. Justis- og beredskapsdepartementet  15.08.2019   
Høring - utkast til forskrift for tilskudd til romanifolket/taterne Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 
15.08.2019
Høring - Forskrift om endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier Landbruks- og matdepartementet  15.08.2019 
Høring - særlige kapitalkrav for pantelån i Solvens II Finansdepartementet  15.08.2019 
Høring - forslag til endringer i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk Klima- og miljødepartementet 16.08.2019
Høring - forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift Finansdepartementet  30.08.2019 
Høring - forslag til regler for lånebasert folkefinansiering Finansdepartementet  01.09.2019
Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova Kommunal- og
moderniseringsdepartementet  
01.09.019
Høring av forslag til endringer i bioteknologiloven Helse- og omsorgsdepartementet 02.09.2019
Høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker Helse- og omsorgsdepartementet 02.09.2019
Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov Kommunal- og
moderniseringsdepartementet  
16.09.2019 

 
Vurdering:
Rådmannen foreslår at Verdal kommune avgir høringsuttalelse til følgende høringer:

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 31.05.2019 11:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS