Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.06.19 - PS 76/19 Analysegrunnlag for økonomiplan - Kostraanalyse

Saksbehandler : Inger Marie Skrove Grønnesby

Arkivref : 2019/2247 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 20.06.2019 76/19
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling: 
Fremlagt rapport tas til orientering. Rapporten inngår i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med økonomiplan 2020-2023. 

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Rådmannen legger med dette fram en analyse av Kostratall for kommunen. Innholdet i rapporten er analyser av befolkningsutvikling, demografi, økonomi, kostnadsnøklene i inntektssystemet, teoretisk innsparingspotensiale og utvalgte kostratall for tjenestene. Kostratallene beskriver ressursbruk, profiler i tjenestene, kostnadsdrivere osv. Rapporten er basert på foreløpige kostra-tall, som for enkelte områder ennå er ufullstendige. Endelige Kostra-tall vil foreligge i SSBs statistikkbank 15. juni. 

Vurdering: 
Rapporten er skrevet for å gi kunnskapsgrunnlag i årets økonomiplanprosess. Dette er kunnskap som kan gi impulser til videre undersøkelser av enkeltområder og endringer i prioritering av ressurser. 


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.06.2019 10:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS