Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.06.19 - PS 79/19 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger - felles for kommunene Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Verdal og Levanger

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/2223 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 20.06.2019 79/19
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling: 
Saken tas til orientering. Felles politiråds forslag til retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i kommunene Snåsa, Verran, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger legges til grunn i videre arbeid med kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

Vedlegg: 
Forslag til felles regler for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for kommunene Steinkjer, Inderøy, Snåsa, verdal og Levanger med utfyllende kommentarer.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Felles politiråd for kommunene Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Verdal og Levanger ble enige om at det nedsettes en arbeidsgruppe med mandat å utarbeide forslag til felles retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og at ett av målene var krav om 18-års aldersgrense på offentlig fest.

Arbeidsgruppen har bestått av:

  • Torunn Austheim, rådmann Steinkjer
  • Gunnar Solli, Politioverbetjent, Avsnittsleder forebyggende og patrulje, Steinkjer
  • Anette Tiller-Skjervø – SLT-koordinator og sekretær i felles politiråd
  • Line Therese Ertsås – formannskapssekretær Verdal.
     

Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til felles retningslinjer og saken er behandlet i flere runder i felles politiråd.

I felles politirådsmøte 1. mars ble det gitt full tilslutning til framlagte forslag til felles retningslinjer.

Målsettingene med felles retningslinjer har bl.a. vært å sikre felles åpningstider og skjenketider i alle kommunene, samt felles holdning til aldersgrenser ved arrangement med alkoholservering.

Felles politiråd konkluderte i møte i mars med at det legges frem likelydende sak til politisk behandling i alle kommunene våren 2019 med mål om at foreslåtte retningslinjer skal legges til grunn for det videre arbeidet med den enkelte kommunes alkoholpolitiske retningslinjer.

Forslag til felles saksframlegg ble deretter lagt fram i felles politiråd 7. juni 2019. I etterkant av politirådsmøte ble det avholdt pressekonferanse om forslaget til felles retningslinjer.

Saken legges i denne omgang fram til orientering.. 


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.06.2019 10:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS