Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 10.09.2019

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyesalen, Verdal rådhus
Dato:        10.09.2019
Tid:           18:50. Møtet startet etter valgstyrets møte. Slutt 18:55.
Til stede:  9 representanter

 
    
   
 
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 097/19 Godkjenning av møteprotokoll 22.08.2019 Protokoll
PS 098/19 Høring endringer i naturmangfoldloven - rovviltforvaltningen Saksframlegg Protokoll
PS 099/19 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 10.09.2019

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 097/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.09.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 22. august 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                       
VEDTAK:
Protokoll fra møte 22. august 2019 godkjennes.
    
        
               
   

PS 098/19 Høring endringer i naturmangfoldloven - rovviltforvaltningen  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.09.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:  
Verdal kommune følger Utmarkskommunenes sammenslutnings høringsuttalelse.       
  
 
   

PS 099/19 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.09.2019

BEHANDLING:  
Notat fra rådmann ble utdelt:


    Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 11.09.2019 08:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS