Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 28.10.2015 - PS 105/15 Fastsetting av størrelse på frikjøp av komiteledere og teknisk justering i Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår for perioden 2015-2019

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/135 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.10.2015 105/15
Kommunestyret    

 
Rådmannens innstilling:
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår justeres slik:

 1. Justering av satsen tapt arbeidsfortjeneste – justeres i forhold til lønnsvekst i perioden 2011-2015 som er på ca 11 % (gjennomsnitt siste 3 år i kapittel 4 i tariffavtale KS-LO).
 2. Endring av pensjonsinnmelding – jf pkt. 17 i forslag til nytt reglement.
 3. Innvandrerrådet føres opp på godtgjøring for utvalg under Gruppe III.
 4. Endelig størrelse på frikjøp/godtgjøring av komiteledere blir:
  Komite plan og samfunn:
  Komite mennesker og livskvalitet: 
   

Vedlegg: 
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune 2015-2019 med foreslåtte justeringer

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
I kommunestyrets møte 31. august 2015 i sak 62/15 ble det vedtatt følgende:

 1. Vi opprettholder den nåværende politiske organiseringen. Ressursbruken til politisk arbeid holdes innenfor dagens økonomiske rammer. Delegasjonsreglementet gjennomgås.
 2. Administrasjonen skal innen 1. oktober 2015, opprette et gjestekontor på rådhuset, med datamaskin knyttet til kommunens nettverk. Kontoret skal disponeres av alle gruppeledere i kommunestyret. Gruppelederne skal få tildelt egen mailadresse, lik ansatte i kommunen. Gruppelederne setter seg opp på ledig tid, tilgjengelig fra kommunens hjemmesider.
   

Vedtaket må forstås slik at det er Reglementet for folkevalgtes arbeidsvilkår for 2011-2015 som videreføres.

I dette vedtaket ble det ikke tatt med de tekniske justeringene, som ble foreslått når saken først ble lagt fram til behandling i formannskapet den 30. april 2015. Dette gjelder justering av satsen for tapt arbeidsfortjeneste, pensjonsordning for folkevalgte og at innvandrerrådet blir ført inn i utvalg under gruppe III. Endringene er markert med rød tekst i vedlagte reglement.

Når det gjelder pensjonsordning ble dette vedtatt i sak 23/14 kommunestyrets møte 24.02.14.

Rådmannen legger med dette fram saken for formannskapet, som bes innstille overfor kommunestyret på justering av Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i henhold til ovenstående og vedta endelig størrelse på frikjøp/godtgjøring av komiteledere. 

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.10.2015 09:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS