Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyrfet 08.12.14- PS 97/14Møteplan 2015 - Verdal kommune

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2014/7809 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.11.2014 94/14
Kommunestyret 08.12.2014 96/14

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.11.2014

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til endring:
«Møte i formannskapet fredag 27. februar flyttes til torsdag 26. februar.»

Det ble først votert over endringsforslag fra ordfører som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert samlet over rådmannens innstilling med vedtatt endringsforslag som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

  1. Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2015 vedtas med følgende endring:
    Møte i formannskapet fredag 27. februar flyttes til torsdag 26. februar.
  2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00.
     

 

Rådmannens innstilling:

  1. Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2015 vedtas.
  2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00. 
     

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I arbeidet med møteplan er det tatt hensyn til at torsdag som hovedregel er møtedag for formannskapet, mandag for kommunestyret, tirsdag for komite plan og samfunn og onsdag for komite for mennesker og livskvalitet.

Det vil også bli avviklet valgstyremøter ved behov. Disse forsøkes lagt til samme dag som formannskapets møter.

Møteplan legges med dette fram til behandling.  

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 01.12.2014 09:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS