Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 15.06.15- PS 53/15 Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Saksbehandler : Reidun Johansen

Arkivref : 2007/3088 - /074

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 11.06.2015 67/15
Kommunestyret 15.06.2015 53/15

 

Rådmannens innstilling:
Revidert selskapsavtale for IKA-Trøndelag IKS godkjennes.

Vedlegg:
Selskapsavtale 2016

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
IKA Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunaleselskaper av 29. januar 1999. Fylkeskommuner, kommuner i Nord- og Sør Trøndelag, interkommunale selskap og foretak kan være deltakere i selskapet.

IKA Trøndelag IKS skriver i brev av 20.05.15 at «Trondheim kommune v/Bystyret har vedtatt at de sier opp sitt deleierforhold i IKA-Trøndelag med virkning fra 01.01.16.» Det vil etter Trondheim kommunes fratreden være 42 eiere av IKA Trøndelag IKS.

Endring av selskapsavtalen må vedtas av alle deleiere. Eierandelen etter at Trondheim kommunes uttreden, vil bety at eierandelen til den enkelte eier vil øke noe. Dette vil for øvrig ikke ha noen praktisk betydning for det årlige eiertilskuddet/driftstilskuddet (jfr. Selskapsavtalens §5) eller eiernes stemme i representantskapet (jfr. Selskapsavtalens §9, siste ledd).

Den enkelte kommune bes om å melde tilbake til IKA Trøndelag IKS når kommunestyret har behandlet revidert selskapsavtale. Underskrift av den reviderte selskapsavtalen må ligge ved vedtaket.

Vurdering:
Rådmannen tilrår at Verdal kommune gir sin tilslutning til godkjenning av den reviderte selskapsavtalen.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.06.2015 11:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS