Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 15.06.15- PS 58/15 Interpellasjon fra Verdal Fremskrittsparti - prosjekt statlig finansiering av eldreomsorgen

Saksbehandler: Bjørn Iversen

Arkivref : 2015/3170 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunstyret 15.06.2015  58/15 

 
Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Verdal FRP
har fremmet slik interpellasjon til kommunestyret:
«Interpellasjon om statlig finansiering av eldreomsorgen

Ingenting er så grunnleggende som trygghet og helse. Verdal Fremskrittsparti mener eldreomsorgen i Verdal kommune har potensiale for å bli bedre. Vi må sikre en helse- og omsorgstjeneste som setter den enkelte i sentrum. Alle med omsorgsbehov har krav på gode og verdige tjenester, og tjenesten skal være tilgjengelig når behovet inntreffer – og ikke være avhengig av kommunens økonomi.

Fremskrittspartiet mener utfordringene vi har i eldreomsorgen i kommunene tilsier at staten bør ta et større ansvar for disse tjenestene. Det kan ikke bare være kommunenes ansvar alene å sikre finansiering for kvalitet, kompetanse og kapasitet i omsorgstjenestene for våre innbyggere.

Derfor er det gledelig at H/FrP-regjeringen vil iverksette et forsøksprosjekt med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Et utvalg kommuner vil delta i forsøksprosjektet som vil settes i gang i 2016. Prosjektet vil ha to modeller og løpe over 3 år. Det er varslet at forsøket vil bli annonsert tidlig høsten 2015 med frist for å søke om å delta 1.12.2015.

Hensikten bak forsøksprosjektet er å vurdere hvorvidt statlig finansiering vil bidra til økt kvalitet, mer likeverdige tjenester i hele landet og riktigere behovsdekning.

Det er varslet at forsøksprosjektet skal finansieres med en overslagsbevilling, noe som betyr at det er behovet til de eldre som styrer, og ikke kommunens budsjetter. Dette mener Verdal Fremskrittsparti vil være svært positivt for Verdal kommune, da vi gjennom deltakelse i dette forsøksprosjektet vil kunne gi flere av våre eldre med omsorgsbehov et bedre og mer verdig tilbud.

Verdal Fremskrittsparti vil på bakgrunn av dette foreslå at følgende vedtak fattes:

- Verdal kommune søker om å bli en av kommunene som deltar i forsøksprosjektet med statlig finansiering av omsorgstjenestene som starter i 2016.»

Ordføreren vil besvare interpellasjonen i møtet.     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.06.2015 11:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS