Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 106/11

PS 106/11 Valg av leder og nestleder i tillegg til supplering av medlem i Bygdeboknemnda

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2011/7034 - /010

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 12.12.11 106/11
 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Johan Aasan velges som medlem i Bygdeboknemnda for perioden 2011-2015.
  2. Leder i Bygdeboknemnda:
    Nestleder i Bygdeboknemnda:
     

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Det ble i kommunestyrets møte 31. oktober 2011 valgt styrer, råd og utvalg for perioden 2011-2015, deriblant medlemmer til Bygdeboknemnda.

Rutinen for valg til disse nemndene er at de som ønsker gjenvalg blir foreslått av valgnemda. Ved en forglemmelse er ikke Johan Aasan blitt spurt om dette, og ble dermed ikke valgt. Rådmann tilrår derfor at kommunestyret supplerer Bygdeboknemnda med 1 medlem og at Johan Aasan blir valgt inn for perioden 2011-2015.

I tillegg skal det velges leder og nestleder til Bygdeboknemnda. Leder i Bygdeboknemnda blir også automatisk leder i lokalhistorisk arkiv og til opplysning er det kun Øystein Walberg fra Bygdeboknemnda som sitter i lokalhistorisk arkiv.

Rådmann ber med dette at kommunestyret velger leder og nestleder til Bygdeboknemnda.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.12.2011 14:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS