Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 107/11

PS 107/11 Valg av innvandrerråd for perioden 2011-2015

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2011/7034 - /010

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 12.12.11 107/11
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende velges til innvandrerråd i Verdal kommune for perioden 2011-2015:

Medlemmer                        Personlige varamedlemmer:
1.                                       1.
2.                                       2.
3.                                       3.
4.                                       4.
5.                                       5.

 

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre vedtok i møte 26. april 2011 i sak 35/11 å etablere innvandrerråd i Verdal kommune gjeldende fra valgperioden 2011-2015.

Medlemmer og varamedlemmer velges av kommunestyret, som også velger leder og nestleder av rådet. Rådet skal sammensettes av 4 representanter fra innvandrerne (2 kvinner og 2 menn) og 1 representant fra kommunestyret.

Den 15.11.11 ble det gjennomført valg av representanter fra innvandrerne til innvandrerråd med følgende resultat:

Medlemmer:
Kvinner:
Mariam Balloh
Yalda Latifi

Menn:
Gholamgaus Kohestani
Hassan Mohammed Bashir

Varamedlemmer:
Kvinner:
Yanelis Portuondo Preval
Olga Tkatcheva

Menn:
Mohammed Varlee Balloh
Ammar Omar Mohammed.

Kommunestyret bes i møtet fremme forslag på medlem og varamedlem fra kommunestyret.

Saken legges med dette fram til behandling.

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.12.2011 14:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS