Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 009/12

Spørsmål til ordfører fra Venstre v/Brita Kleven Thorsvik - Innherred samkommune - utvidelse av samarbeidsområder

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2012/610 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 30.01.12 9/12
 

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Venstre v/Brita Kleven Thorsvik har den 24.01.12. fremmet følgende spørsmål til ordfører:

“Innherred samkommune.  Utvidelse av samarbeidsområder.

Verdal og Levanger kommune har helt siden 01.01.2004 samarbeidet i Innherred samkommune.  I dag er det ca. 120 årsverk tilknyttet de områdene som er lagt til Samkommunen og ca. 7 % av Verdals budsjett.

Det forventes at samkommune i løpet av året vil bli lovfestet som organisasjonsform.

I forbindelse med Samhandlingsreformen har begge kommunene felles samhandlings-koordinator gjennom ISK.  Det er også ansatt felles Frisklivskoordinator, mens frisklivssentral etableres særskilt i begge kommunene.

Samhandlingsreformens formål er å sikre en framtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på pasientenes behov for koordinerte tjenester, større innsats på helsefremmende og forebyggende tiltak, og som også svarer på de store samfunnsøkonomiske utfordringene.

Regjeringen oppfordrer kommunene om samarbeid for å oppnå de mål som er satt.

Spørsmål:

  1. Hva gjøres i Verdal kommune med tanke på utvidelse av samarbeid innenfor samkommunen? 
     
  2. Med bakgrunn i utfordringene som kommunen står overfor etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, vil ordføreren bidra til en brei politisk deltakelse i vurderingene om utvidelse av samarbeidet med Levanger kommune i ISK?
     

Verdal Venstre
Brita Kleven Thorsvik, gruppeleder”


Ordfører vil besvare spørsmålet i møtet.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 24.01.2012 09:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS