Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.05.14 - PS 55/14 Søknad om veiavgift på Litjådalsveien i Sul

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref :  2014/2760 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan og samfunn 20.05.2014 41/14
Kommunestyret 26.05.2014 55/14

 

Rådmannens innstilling:  

 1. Med hjemmel i veglovens §56 godkjenner Verdal kommunestyre bomvegsatser for Litjådalsveien, Sul.
   
 2. Det godkjennes at følgende satser benyttes:
  - Personbil/traktor: 40 kr/tur
  - Lastebil: 60 kr/tur
  - Årsavgift/årskort: 300 kr/år
   
 3. Årsavgiften skal i sin helhet benyttes til nødvendig drift og vedlikehold av Litjådalsvegen.
   

Vedlegg:  

 1. Brev fra Litjådalen Velforening datert 13.03.2014 
 2. Brev fra Værdalsbruket A/S datert 17.07.2013
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Grunneiere og andelseiere søker om å innføre veiavgift på Litjådalsveien i Sul. Veien er 1,4 km lang og starter på Karlgårdveien ved den kommunale parkeringsplassen og går til snuplassen på Fjellmannsmyra. Det er blitt betydelig trafikk på veien slik at den trenger årlig vedlikehold for å opprettholde normal standard. Dette er bakgrunnen for søknad om veiavgift. Innkomne midler vil bli brukt til drift og vedlikehold av veien i sin helhet.

Det søkes om følgende bomveisatser:

 • Bil, traktor: 40 kr
 • Lastebil: 60 kr
 • Årskort: 300 kr.
   

Vurdering:
Litjådalsveien i Sul er en krevende vei å vedlikeholde. Veien er 1,4 km lang og forholdsvis bratt. Vedlikeholdskostnaden oppgis til å ligge omkring kr.20.000,- i året. Dette synes som et normalt årlig vedlikeholdsbehov. Ut fra det ovennevnte foreslår rådmannen at Verdal kommunestyre godkjenner de omsøkte bomvegsatser slik at vegen holdes i god stand framover.

 
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 16.05.2014 13:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS