Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 23.03.15- PS 22/15 Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2014

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2012/747 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 23.03.2015  22/15 

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar Årsmelding Verdal ungdomsråd 2014 til orientering.

Vedlegg: 
Årsmelding for Verdal ungdomsråd for 2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Årsmelding for Verdal Ungdomsråd for 2014 er godkjent av ungdomsrådet.
Meldingen skal legges fram for kommunestyret.
Det vises til vedlagte årsmelding. 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.03.2015 10:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS