Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 23.03.15 - PS 24/15 Årsmelding for rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2011/9423 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 23.03.2015  24/15 

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsmelding 2014 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal tas til orientering.  

Vedlegg:
Årsmelding 2014.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen. 

Saksopplysninger:
I henhold til lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne § 7 skal rådet hvert år legge fram melding om arbeidet sitt. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.
Det vises for øvrig til vedlagte melding.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.07.2021 11:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS