Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.02.14 - PS 24/14 - Ørmelen Grendehus - Vedtak om rivning

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2008/9457 - /614

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal 11.02.2014 13/14
Formannskapet 13.02.2014 15/14
Kommunestyret  24.02.2014 24/14 


Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Ørmelen Grendehus, parsell av gnr.18, bnr.1145 rives
 2. Utgifter til rivningen på anslagsvis 0,5 mill.kr foreslås dekket ved bruk av ubundet kapitalfond.
 3. Tomten beholdes i offentlig eie til framtidige utbyggingsformål.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

 

 
Rådmannens innstilling:

 1. Ørmelen Grendehus, parsell av gnr.18, bnr.1145 rives
 2. Utgifter til rivningen på anslagsvis 0,5 mill.kr foreslås dekket ved bruk av ubundet kapitalfond.
 3. Tomten beholdes i offentlig eie til framtidige utbyggingsformål.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
   

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 11.02.2014

BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim
, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Ørmelen Grendehus, parsell av gnr.18, bnr.1145 rives
 2. Utgifter til rivningen på anslagsvis 0,5 mill.kr foreslås dekket ved bruk av ubundet kapitalfond.
 3. Tomten beholdes i offentlig eie til framtidige utbyggingsformål.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
   

 

Vedlegg:

 1. Brev fra Husstyret Ørmelen Grendehus datert 20.01.11 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Ørmelen grendehus var i sin tid blant annet boligdelen av AMO-senteret i Verdal. Deler av eiendommen og bygningsmassen ble etter hvert overdratt til Verdal kommune. Bygningen og omkringliggende areal utgjør ca.2,8 da og har vært benyttet som grendehus for Ørmelen. Deler av bygget ble i flere år benyttet til kommunal barnehage inntil at Reinsholm barnehage ble utbygd og satt i drift i 2008.

Etter at barnehagen i bygget ble nedlagt prøvde ei lokal forening på Ørmelen i 2009-2010 å drive bygget som ett grendehus/forsamlingshus for Ørmelen. Dette ble gitt opp i slutten av 2010 på grunn av økonomiske årsaker.

Etter den tid har bygget ikke vært i bruk.

Klikk for større kart

Vurdering:

Ørmelen Grendehus har nå stått ubenyttet i 3 år. Dette medfører at bygget forfaller. Videre drift og vedlikehold vil være kostnadskrevende. Omfattende renovering må også påberegnes. Det er ikke registrert hensiktsmessig kommunal bruk av lokalene og det foreligger ikke indikasjoner på at framtidig utleie med dagens bygningsstruktur vil gi vesentlige inntekter.

Rådmannen foreslår av ovennevnte grunner at eksisterende bygg rives. Dette for at bygget ikke skal bli stående å forfalle samt å unngå unødvendige kostnader til strøm/nødvendig vedlikehold.

Ørmelen Grendehus ligger på ei sentral og flott tomt på Ørmelen. Da Verdal kommune i framtiden vil ha behov for sentrale tomter til offentlige utbyggingsformål forslår rådmannen å beholde tomta til offentlig eie.

Anslåtte rivningskostnader anslås til ca. 0,5 mill.kr. Dette foreslås finansiert ved bruk av ubundet kapitalfond.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.02.2014 09:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS