Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.02.14 - PS 26/14 - Sluttrapport for oppreisningsordningen i Nord-Trøndelag

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2008/535 - /273

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.02.2014 20/14
Kommunestyret 24.02.2014 26/14

 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Saken tas til orientering. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:

  1. Lokal rapport oppreisningsordningen PDF
     
  2. Sluttrapport for oppreisningsordningen i NTsendt fra Karin Bratberg PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre vedtok 26.04.11 å slutte seg til felles kommunal oppreisningsordning i Nord-Trøndelag for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1. januar 1993. Søknadsperioden var fra 1. mai 2011 til 1. april 2013.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har hatt driftsansvar for felles sekretariat og oppreisningsutvalg. Plasseringskommunen har vært ansvarlig for utbetaling av oppreisningsbeløpet i hver enkelt sak.

Vedlagt er sluttrapport for oppreisningsordningen i Nord-Trøndelag og lokal rapport for oppreisningsordningen.

Det tilrås at saken tas til orientering.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.02.2014 09:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS