Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.02.14 - PS 27/14 - Lennart Johansson - søknad om permisjon fra kommunale verv

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2014/738

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.02.2014 22/14
Kommunestyret 24.02.2014 27/14

 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2014

BEHANDLING:
AP v/Kristin J. Hildrum
fremmet følgende forslag til pkt. 3: Jonny A. Haugan

Det ble votert punktvis med slikt resultat:

  • Pkt. 1 – enstemmig
  • Pkt. 2 – enstemmig
  • Pkt. 3 – enstemmig.

INNSTILLING:

  1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lennart Johansson om permisjon fra vervet som medlem i kommunestyret og medlem i komite mennesker og livskvalitet i perioden 24.02.14 – 20.06.14.
  2. Thor Bertil Granum rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet fram til 20.06.14.
  3. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet fram til 20.06.14: Jonny A. Haugan

 

 

Rådmannens innstilling:

  1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lennart Johansson om permisjon fra vervet som medlem i kommunestyret og medlem i komite mennesker og livskvalitet i perioden 24.02.14 – 20.06.14.
  2. Thor Bertil Granum rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet fram til 20.06.14.
  3. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet fram til 20.06.14:


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Lennart Johansson har i epost datert 28.01.14 søkt om permisjon fra kommunestyret og komite for mennesker og livskvalitet pga jobbsituasjon og utdanning.

Lennart Johansson er innvalgt på fellesliste AP/KRF som har følgende medlemmer og varamedlemmer i komite mennesker og livskvalitet:

Medlemmer: Varamedlemmer:

1. Kristin J. Hildrum, leder (AP) 1. Johnny A. Haugan (AP)

2. Rigmor Hafell, nestleder (KRF) 2. Dagny K. Okkenhaug (KRF)

3. Lennart Johansson (AP) 3. Torunn A. Rotmo (AP)

4. Einar A. Tromsdal (AP) 4. Terje Rennemo (AP)

5. Torill Elverum (AP) 5. Astrid Tromsdal (AP)

 

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:

«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut fra dette tilrå at søknaden om permisjon for perioden 24.02.14 – 20.06.14 imøtekommes.

Felleslista AP/KRF bes fremme forslag på nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.11.2020 09:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS