Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.01.14 - PS 9/14 Evaluering av reglement innvandrerrådet Verdal kommune

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref :  2011/1955 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 15.01.2014 4/14
Formannskapet 16.01.2014 8/14
Kommunestyret 27.01.2014 9/14

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2014

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ordfører fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
«Formannskapet ber om at innvandrerrådet vurderer den politiske representasjonen i rådet.»

Det ble først votert over forslaget fra ordfører til nytt pkt. 2, som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over komiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

  1. Saken tas til orientering. Reglement stadfestes for resterende del av valgperioden.
  2. Formannskapet ber om at innvandrerrådet vurderer den politiske representasjonen i rådet.
     

  

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering. Reglement stadfestes for resterende del av valgperioden.

 
 
Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 15.01.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Saken tas til orientering. Reglement stadfestes for resterende del av valgperioden.

 

Vedlegg:

  1. Kommunestyresak 35/11.
  2. Reglement innvandrerrådet vedtatt 26.04.11.
  3. Beretning 1. halvår 2013
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre vedtok i møte 26.04.11 etablering av innvandrerråd i Verdal kommune og reglement for rådet. I henhold til vedtakets pkt. 6 skal reglementet evalueres etter 2 år.

Saken er behandlet i innvandrerrådet 13.11.13. Innvandrerrådet har ingen merknader til reglementet.

Saken legges med dette fram til orientering.


Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 21.01.2014 10:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS