Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.01.14 - PS 11/14 Britt Tove Klevmo - søknad om fritak fra politiske verv

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref :  2011/8837 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.12.2013

119/13

Kommunestyret 27.01.2014 11/14

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.12.2013

BEHANDLING:
Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende forslag til pkt. 3:

Ny 3. vara i formannskapet for resten av valgperioden: Charlotte F. Aakerhus.
Ny 3. vara i samkommunestyret for resten av valgperioden: Charlotte F. Aakerhus.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra Høyre enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Britt Tove Klevmo om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden 2011 -2015.
 2. Charlotte Fætten Aakerhus rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Høyre for resten av valgperioden 2011-2015.
 3. Ny 3. vara i formannskapet for resten av valgperioden: Charlotte F. Aakerhus.
  Ny 3. vara i samkommunestyret for resten av valgperioden: Charlotte F. Aakerhus.
   


  

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Britt Tove Klevmo om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden 2011 -2015.
 2. Charlotte Fætten Aakerhus rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Høyre for resten av valgperioden 2011-2015.
 3. Ny 3. vara i formannskapet for resten av valgperioden:
  Ny 3. vara i samkommunestyret for resten av valgperioden:

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.


Saksopplysninger:
I e-post datert 24.11.13 søker Britt Tove Klevmo om fritak fra folkevalgte verv for resten av valgperioden pga familiemessige årsaker. Til opplysning har Klevmo også hatt permisjon fra sine verv i perioden november 2011 – november 2013.

Britt Tove Klevmo er for inneværende kommunevalgperiode innvalgt som medlem i følgende utvalg:

 • Kommunestyret

og vara til følgende utvalg:

 • Formannskapet.
 • Samkommunestyret.

Høyre har følgende medlemmer/varamedlemmer i:

Formannskapet:

Medlem:

 1. Anne Grete Valbekmo

Varamedlemmer:

 1. Knut Snorre Sandnes
 2. Arild Kvernmo Pedersen (Uavhengig)
 3. Britt Tove Klevmo

og i samkommunestyret:

Medlem:

 1. Anne Grete Valbekmo

Varamedlemmer:

 1. Knut Snorre Sandnes
 2. Silje Sjøvold
 3. Britt Tove Klevmo

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
"Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet."

Rådmannen vil ut fra dette tilrå at søknad fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden imøtekommes.

Høyre bes i møte fremme forslag på varamedlem i ovennevnte utvalg. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.

Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 20.01.2014 10:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS