Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 02.11.2015 - PS 97/15 Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/562 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 02.11.2015 97/15

 
Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Hvert parti som er representert i kommunestyret valgt for perioden 2015-2019 har oppnevnt medlemmer til valgnemnda. Valgnemnda fremmer innstilling overfor kommunestyret på valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg m.m for valgperioden 2015-2019.

Valgnemnda har lagt forholdstallsprinsippet til grunn for mandatfordelingen.

Valgnemnda er enstemmig i at valget i kommunestyret foregår som avtalevalg (kommunelovens § 38a) slik det er gjort ved tidligere valg. Dette krever enstemmighet i kommunestyret.

Valgnemndas innstilling vil bli utlagt i møtet.

Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019. 

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.10.2015 13:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS